GEMEENTE



Deventer


INFO



KERKGEBOUW







Part. Synode

PS Oost



Klik hier om te zien welke omliggende plaatsen
ook onder onze kerkelijke gemeente vallen..

Classis

Enschede-Zutphen


per 30-09-17



Leden

654


Bel. leden

394






PREEKROOSTER



WEBSITE







MEER OVER...







Predikant(en)

Kerk. bureau


Scriba('s)

Preekvoorziener


Koster(s)

Boekhouder


Dienst(en)







Diaconie

Kerkenraad


Kerkblad

Contactadressen


Commissies

Diversen