GEMEENTE



Amsterdam-Zuid/West


INFO



KERKGEBOUW







Part. Synode

PS West



Klik hier om te zien welke omliggende plaatsen
ook onder onze kerkelijke gemeente vallen..

Classis

Amsterdam-Leiden


per 30-09-18



Leden

132


Bel. leden

103






PREEKROOSTER



WEBSITE







MEER OVER...







Predikant(en)

Kerk. bureau


Scriba('s)

Preekvoorziener


Koster(s)

Boekhouder


Dienst(en)







Diaconie

Kerkenraad


Kerkblad

Contactadressen


Commissies

Diversen